Jaaroverzicht

Bosgroep Limburg 2023

Welkom!

2023 was een jaar om in te kaderen: we vierden 25 jaar Vlaamse Bosgroepwerking met een symposium in Brussel en een fijne wandel- en fietstocht in Zutendaal. Er werd veel geplant: zowel via het succesverhaal KAPPLA, als ook nieuw bos en zaailingen via ons PDPO-project. Er werden veel bosbeheerplannen omgevormd naar natuurbeheerplannen. Rond het beheer van gemeentebossen werd het voorbije jaar heel wat overleg gepleegd. Daarnaast waren er ook weer een paar fijne projecten.

Desondanks blijft advies aan privéboseigenaars onze corebusiness, samen met een professionele aanpak van bosexploitatie en houtverkoop. We zaten dus allesbehalve stil en gaan enthousiast verder over het ingeslagen bospad! 

Scroll naar beneden en ontdek wat we het voorbije jaar deden.

2023 in cijfers

stats icon voor leden bosbeheerders (privé en openbaar) 3 337

leden bosbeheerders (privé en openbaar)

3 337
stats icon voor sympathiserende leden 1 875

sympathiserende leden

1 875
stats icon voor hectare privébos in beheer 9 208

hectare privébos in beheer

9 208
stats icon voor terreinbezoeken 2 226

terreinbezoeken

2 226
stats icon voor spontane contactnames 608

spontane contactnames

608
stats icon voor kapmachtigingen aangevraagd 209

kapmachtigingen aangevraagd

209
stats icon voor geplante bomen en struiken 42 762

geplante bomen en struiken

42 762

Klimaatrobuust bos

KAPPLA

De beheermethode KAPPLA (Kappen en Planten) is intussen een vast onderdeel van de bosgroepwerking en hertekende onze werkwijze de afgelopen jaren grondig. 

Lees meer...

KAPPLA

Meer bos

Meer Bos

Bosgroep Limburg ontvangt steeds meer vragen van particulieren of openbare eigenaars die interesse hebben om eigen percelen te bebossen of om percelen aan te kopen om te bebossen. Daarnaast zijn er de officiële aanvragen tot ‘bosbabbels’ vanuit de Bosalliantie om de bosuitbreiding te stimuleren. Langs die weg ontvingen we het voorbije jaar 15 reacties.

Lees meer...

Werken en beheren

Werken en beheren

Veel beheerklussen in het bos zijn erg arbeidsintensief en niet rendabel voor individuele boseigenaars. Voor die werken kunnen boseigenaars via Bosgroep Limburg beroep doen op twee ploegen van het sociaalmaatwerkbedrijf ‘De Winning’. Zij vormen al jarenlang een onmisbare schakel in de Bosgroepwerking.

 

Lees meer...

Werken en beheren

Werken en beheren in cijfers

Deze cijfers geven weer hoeveel dagen onze arbeidersploegen van De Winning gewerkt hebben aan een bepaalde beheeropdracht.

In 2023 werden in totaal 321 dagen gewerkt op in totaal 460 hectare bos.

stats icon voor dagen gewerkt aan aanplantingen 184

dagen gewerkt aan aanplantingen

184
stats icon voor dagen gewerkt aan verpleging jong bos 84

dagen gewerkt aan verpleging jong bos

84
stats icon voor dagen gewerkt aan bosrand- en hakhoutbeheer 4

dagen gewerkt aan bosrand- en hakhoutbeheer

4
stats icon voor dagen gewerkt aan exotenbeheersing 33

dagen gewerkt aan exotenbeheersing

33
stats icon voor dagen gewerkt aan beheer open natuur 9

dagen gewerkt aan beheer open natuur

9
stats icon voor dagen gewerkt aan overige opdrachten 7

dagen gewerkt aan overige opdrachten

7

25 jaar De Bosgroepen

25 Jaar De Bosgroepen

Eind jaren ’90 ontstonden De Bosgroepen vanuit de nood om private bossen een betere invulling te geven op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Het startte als een experiment van de Vlaamse provincies en het Agentschap voor Natuur en Bos. ​Fast forward naar 2023: in Vlaanderen zijn ondertussen 10 Bosgroepen aan de slag die samen met 15.000 leden ruim 56.000 ha bos beheren. Dat is 40 % van de Vlaamse bosoppervlakte. ​Bij de meeste leden gaat het om kleine bossen, maar hun maatschappelijke impact is onmiskenbaar groot.

Ontdek hier de twee acties die we n.a.v. ons 25 jarig bestaan op poten hebben gezet. 

Houtverkoop

Houtverkoop in cijfers

Deze cijfers geven weer hoeveel private en openbare eigenaars hun hout aanboden via Bosgroep Limburg en welk volume er werd aangeboden.

privéboseigenaars verkochten hout via de gezamenlijke houtverkoop

81

privéboseigenaars verkochten hout via een onderhandse houtverkoop

24

privéboseigenaars verkochten hout via ons brandhoutcircuit

64

TOTAAL AANTAL DEELNEMERS

169

m³ industriehout verkocht via gezamenlijke verkoop

10 040

m³ industriehout verkocht via onderhandse houtverkoop

4 227

m³ brandhout verkocht

696

TOTAAL VOLUME VERKOCHT HOUT (m³)

14 964

Beheerplannen

Met een beheerplan in de hand geniet je als boseigenaar van veel voordelen. Je moet minder vergunningen aanvragen, er zijn vaak subsidies en fiscale vrijstellingen en vooral: je hebt een handige leidraad voor je bosbeheer. 

Natuur en Bos startte in 2019 met het omzetten van bosbeheerplannen naar natuurbeheerplannen. In Limburg waren meer dan 1 000 privéboseigenaars met samen bijna 3 800 hectare bos opgenomen in een bosbeheerplan. De omzetting van deze bosbeheerplannen naar natuurbeheerplannen was een hele klus, ook nog in 2023.

 

Enkele cijfers

  • 61 (bos)beheerplannen omgezet
  • 97 goedgekeurde natuurbeheerplannen (NBP)
  • 430 hectare privébos opgenomen in NBP
  • 631 privé-eigenaars momenteel in een natuurbeheerplan.
  • 42 hectare open natuur opgenomen

Partners