Jaaroverzicht Bosgroep Limburg vzw

Jaaroverzicht 2022

2022 in cijfers

2022 in cijfers

stats icon voor sympathiserende leden  1 833

sympathiserende leden

1 833
stats icon voor leden bosbeheerders (privé en openbaar) 3 284

leden bosbeheerders (privé en openbaar)

3 284
stats icon voor geplante bomen en struiken 53 029

geplante bomen en struiken

53 029
stats icon voor terreinbezoeken 1 861

terreinbezoeken

1 861
stats icon voor hectare privébos in beheer 9 023

hectare privébos in beheer

9 023
stats icon voor spontane contactnames 771

spontane contactnames

771
stats icon voor kapmachtigingen aangevraagd 248

kapmachtigingen aangevraagd

248

Werken en beheren

Werken en beheren in cijfers

Deze cijfers geven weer hoeveel dagen onze arbeidersploegen van De Winning gewerkt hebben aan een bepaalde beheeropdracht. 

stats icon voor dagen gewerkt aan aanplantingen 224

dagen gewerkt aan aanplantingen

224
stats icon voor dagen gewerkt aan verpleging jong bos 64

dagen gewerkt aan verpleging jong bos

64
stats icon voor dagen gewerkt aan bosrandbeheer 2

dagen gewerkt aan bosrandbeheer

2
stats icon voor dagen gewerkt aan exotenbeheersing 50

dagen gewerkt aan exotenbeheersing

50
stats icon voor dagen gewerkt aan beheer open natuur 22

dagen gewerkt aan beheer open natuur

22
stats icon voor dagen gewerkt aan overige werken 6

dagen gewerkt aan overige werken

6

Houtverkoop

Houtverkoop in cijfers

Deze cijfers geven weer hoeveel private en openbare eigenaars hun hout aanboden via Bosgroep Limburg en welk volume er werd aangeboden.

privéboseigenaars verkochten hout via de gezamenlijke houtverkoop

85

privéboseigenaars verkochten hout via een onderhandse houtverkoop

96

privéboseigenaars verkochten hout via ons brandhoutcircuit

28

openbare eigenaar verkochten hout via de openbare houtverkoop

1

TOTAAL AANTAL DEELNEMERS

210

m³ industriehout verkocht via gezamenlijke verkoop

8 691

m³ industriehout verkocht via onderhandse houtverkoop

6 880

m³ brandhout verkocht

476

m³ industriehout verkocht via openbare verkoop

618

TOTAAL VOLUME VERKOCHT HOUT (m³)

16 666

Meer bos

Meer bos

In 2020 lanceerde de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, haar ambitieus bosuitbreidingsplan ”Meer bos in Vlaanderen”. Met de intentie om 4 000 hectare nieuw bos te realiseren tegen 2024 wil Vlaanderen de groenste inhaalbeweging ooit realiseren. De Bosgroepen zijn partner van de ”bosalliantie” en zetten mee hun schouders onder dit project.

Dankzij grote mediacampagnes van Natuur en Bos (o.a. ‘Plant je eigen bos’) en de bosbabbels, merken we een algemene toename van interesse voor bos. Dit resulteerde in 66 Limburgse ‘leads’ (versus 41 in 2021) waar enkele kleinere projecten uit voortkwamen. Door de inhoud van de mediacampagne van de Vlaamse overheid (‘Wilt u uw buren niet meer zien?’ etc.) waren dit veelal (erg) kleine bebossingen in tuinen. Projecten kleiner dan 10 are werden naar een tuinaannemer doorverwezen.

Er werden het voorbije jaar 292 percelen, goed voor 210 hectare van 110 particulieren gescreend op de mogelijkheid tot bebossen. Daar kwamen 10 vergunningsaanvragen uit voort die samen leidden tot 8,64 hectare goedgekeurd bos.

Uit onze cijfers blijkt duidelijk de grote interesse om te bebossen. Momenteel zijn er vanuit de wetgeving echter nog veel drempels om een bebossingsvergunning of redelijke vergoeding te kunnen krijgen.

Boscompensatie

Sinds 2019 worden alle boscompensatie-aanvragen die in Vlaanderen bij Bosgroepen binnenkomen in Limburg behandeld. 
In 2022 werden 55 overeenkomsten afgesloten met bebossers voor 20 compensatiedossiers voor een totaal van 28,35 ha bebossing. Daarvan lag 5,36 ha (11 overeenkomsten) in Limburg

Meer bos

Meer bos in cijfers

stats icon voor hectare gescreend 210

hectare gescreend

210
stats icon voor grondeigenaren die willen bebossen 110

grondeigenaren die willen bebossen

110
stats icon voor hectare grond vergund om te bebossen 8.64

hectare grond vergund om te bebossen

8.64
stats icon voor hectare grond vergund via boscompensatie 5.36

hectare grond vergund via boscompensatie

5.36

Beheerplannen

Beheerplannen

Natuur en Bos startte in 2019 met het omzetten van bosbeheerplannen naar natuurbeheerplannen. In Limburg zijn meer dan 1 000 privéboseigenaars met samen bijna 3 800 hectare bos opgenomen in een bosbeheerplan. De omzetting van deze bosbeheerplannen naar natuurbeheerplannen is dus een hele klus en kwam dit jaar in stroomversnelling: het evaluatieverslag van Natuur en Bos nakijken, eigenaars informeren en adviseren, terugkoppelen, ... vergde heel wat van onze aandacht.

In 2022 werden 13 beheerplannen omgezet, wat het totaal op 18 goedgekeurde natuurbeheerplannen zet.

In totaal zit 430 hectare privébos van 202 privé-eigenaars momenteel in een natuurbeheerplan.

Beheerplannen

Beheerplannen in cijfers

stats icon voor BOSbeheerplannen 107

BOSbeheerplannen

107
stats icon voor hectare privébos in bosbeheerplan 3 338

hectare privébos in bosbeheerplan

3 338
stats icon voor NATUURbeheerplannen 18

NATUURbeheerplannen

18
stats icon voor hectare privébos in natuurbeheerplan 430

hectare privébos in natuurbeheerplan

430
stats icon voor hectare privé open natuur in beheerplan 35

hectare privé open natuur in beheerplan

35

Partners