Jaaroverzicht Bosgroep Limburg

Jaaroverzicht 2020

Welkom!

Welkom!

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een jaar waarin het coronavirus ons dagelijks leven op de kop zette en de wereld iets minder snel draaide. Maar deze crisis maakt ook duidelijk hoe belangrijk bossen zijn voor ons welzijn. We trokken de voorbije maanden massaal naar het bos om te ontsnappen aan deze vreemde tijd. Nog meer reden voor Bosgoep Limburg om goed te zorgen voor onze kostbare bossen!

Corona had ook invloed op de dagelijkse werking van Bosgroep Limburg: we moesten onze jaarlijkse Contactdag annuleren, de vergadermomenten met onze Raad van Bestuur vonden digitaal plaats en onze medewerkers deden voornamelijk thuiswerk. Onze basis dienstverlening, leden informeren over bosbeheer en beheerwerken coördineren, zijn we blijven doen. Onze coördinatoren legden terreinbezoeken af, maar in de meeste gevallen niet in aanwezigheid van de boseigenaars.

Scroll verder en ontdek wat we het afgelopen jaar realiseerden!

2020 in cijfers

2020 in cijfers

stats icon voor Sympathiserende leden 1 796

Sympathiserende leden

1 796
stats icon voor Leden bosbeheerder (privé en openbaar) 3 124

Leden bosbeheerder (privé en openbaar)

3 124
stats icon voor Geplante bomen en struiken 54 228

Geplante bomen en struiken

54 228
stats icon voor Terreinbezoeken door coördinatoren 1 973

Terreinbezoeken door coördinatoren

1 973
stats icon voor Spontane contactnames 701

Spontane contactnames

701
stats icon voor Hectare bos in beheer 20 889

Hectare bos in beheer

20 889
stats icon voor Kapmachtigingen aangevraagd 167

Kapmachtigingen aangevraagd

167

Houtverkoop in cijfers

Houtverkoop in cijfers

deelnemers gezamenlijke houtverkoop

87

deelnemers onderhandse houtverkoop

113

deelnemers brandhoutverkoop

17

deelnemer openbare houtverkoop

1

TOTAAL DEELNEMERS

218

Volume (m³) gezamenlijke houtverkoop

11 356

Volume (m³) onderhandse houtverkoop

7 011

Volume (m³) brandhoutverkoop

314

Volume (m³) openbare houtverkoop

1 879

TOTAAL VOLUME

20 560

Eerste hulp bij afgestorven fijnsparren - Cijfers

Eerste hulp bij afgestorven fijnsparren - Cijfers

stats icon voor aanmeldingen van afgestoven fijnsparbos 152

aanmeldingen van afgestoven fijnsparbos

152
stats icon voor hectare aangemeld afgestorven fijnsparbos 96

hectare aangemeld afgestorven fijnsparbos

96
stats icon voor aangemelde percelen 242

aangemelde percelen

242
stats icon voor Volume (m³) fijnsparhout verkocht 4 311

Volume (m³) fijnsparhout verkocht

4 311
stats icon voor Gemiddelde prijs in euro/m³ 13

Gemiddelde prijs in euro/m³

13

Beheerplannen in cijfers

Beheerplannen in cijfers

stats icon voor bosbeheerplannen 125

bosbeheerplannen

125
stats icon voor hectare privébos in beheerplan 3 859

hectare privébos in beheerplan

3 859
stats icon voor natuurbeheerplannen 3

natuurbeheerplannen

3
stats icon voor privé-eigenaars in beheerplan 1 365

privé-eigenaars in beheerplan

1 365

Varia

Partners

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Proefperceel populier Kinrooi

Populieren worden vaak gekweekt door ze te ”veredelen door stekken”. Dat wil zeggen, zorgen voor de best mogelijke boom op het vlak van gezondheid, de bodemgeschiktheid, klimaat, het gebruik en de productiesnelheid. Het INBO staat al veel jaren in voor de veredeling van populierenklonen. Deze experimentele klonen testen ze eerst gedurende 5 jaar op de kwekerij. Klonen die gunstig scoren, planten en verspreiden ze  over heel Vlaanderen.

In december 2020 voerde de arbeidersploeg van Bosgroep Limburg zo’n proefaanplant uit in Kinrooi, op een privéperceel van 3,36 ha. De eigenaars stelden hun perceel ter beschikking om een proefaanplant uit te voeren met 330 bomen. De ploeg plantte deels commerciële klonen en deels experimentele klonen. De eigenaar draagt de kosten voor de aanplant en het snoeien van de bomen. Uiteraard is ook de opbrengst van het hout later voor eigenaar.

Als Bosgroep zijn we fier om ook in Limburg te kunnen bijdragen aan de aanplant van een dergelijk proefperceel. We kijken ernaar uit om de resultaten samen met het INBO op te volgen.

Advies Natuurbeheerplan Hardelingen

Voor de opmaak van de verkenningsnota voor het Natuurbeheerplan ”Hardelingen” bezochten Bosgroep Limburg,  de hogeschool Thomas More en bosecologen van het INBO het terrein. In het verleden oogsten ze in het gebied populier zonder nieuwe bomen terug te planten. Zo ontstond een verruiging die een herstel van het bosklimaat vertraagt. Wat op zijn beurt de typische bosflora sterk terugdringt.

Dit terreinbezoek leidde tot een nota die door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werd goedgekeurd. We zullen per hectare 33 traaggroeiende populieren aanplanten in een menging met de typische boomsoorten voor boshabitat 9160 (essen-eikenbossen). Op die manier kunnen we dit  bostype snel herstellen en kunnen we deze werkwijze  ook op andere locaties toepassen.